Naamloos-1@2x

CE markeringen

Vezet Group is al 30 jaar gespecialiseerd in het onderhoud en de ontwikkeling van industriële machines van Matam.

CE-markeringen

Vezet Group versterkt expertise met CE-markeringen en ontzorgt klanten volledig

Recent heeft de Vezet Group een expert op het gebied van CE-markeringen in dienst genomen. Hierdoor voeren we steeds vaker uitgebreide analyses uit voor verschillende bedrijven. Naast het in kaart brengen van de vereisten, nemen we ook de volledige uitvoering van het actieplan op ons. Van analyse tot begroting, onze klanten worden volledig ontzorgd.

Werkzaamheden CE specialist

De werkzaamheden van een CE specialist bij Vezet Group omvatten het verzamelen van relevante Europese richtlijnen en normen voor verpakkingsmachines, zoals de Machinerichtlijn en de Richtlijn laagspanning. Dit wordt gevolgd door een analyse om toepasselijke normen te identificeren, zoals EN 415 voor veiligheidsvoorzieningen. Vervolgens voert de specialist een gedetailleerde risicoanalyse uit en ontwikkelt risicobeheersingsmaatregelen, waaronder herontwerp van onderdelen en installatie van veiligheidsvoorzieningen. Het opstellen van technische documentatie en coördinatie van de conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie zijn ook essentiële onderdelen van het proces. Na vaststelling van conformiteit wordt de CE-markering aangebracht. Daarnaast zorgt de specialist voor het onderhoud van conformiteit door regelmatige audits en updates van documentatie, en biedt advies en training aan fabrikanten en gebruikers over naleving van regelgeving en veilig gebruik van de machines. Zo worden verpakkingsmachines van Vezet Group in overeenstemming gebracht met de veiligheidsnormen en -voorschriften voor de Europese markt.

Vezet Group

Stappenplan CE specialist

Inventarisatie van vereisten: Verzamel alle relevante Europese richtlijnen en normen die van toepassing zijn op verpakkingsmachines, zoals de Machinerichtlijn (2006/42/EG), de Richtlijn laagspanning (2014/35/EU) en andere specifieke normen voor verpakkingsmachines.

Identificatie van toepasselijke normen: Analyseer de vereisten van de richtlijnen en identificeer de specifieke normen die van toepassing zijn op verpakkingsmachines. Dit kan onder meer normen omvatten zoals EN 415 voor veiligheidsvoorzieningen, EN 415-4 voor afschermingen en EN 415-6 voor bedieningsinstructies.

Risicoanalyse uitvoeren: Voer een gedetailleerde risicoanalyse uit op de verpakkingsmachines om potentiële gevaren te identificeren. Gebruik gestandaardiseerde methoden zoals de EN ISO 12100 om risico’s te evalueren en classificeren.

Risicobeheersing: Ontwikkel en implementeer maatregelen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen. Dit kan het herontwerpen van machineonderdelen, het installeren van veiligheidsvoorzieningen, het opstellen van waarschuwingslabels of het verstrekken van training aan gebruikers omvatten.

Opstellen van technische documentatie: Stel de vereiste technische documentatie op, waaronder een gebruikshandleiding, technische specificaties, risicobeoordelingen en een conformiteitsverklaring, volgens de richtlijnen van de relevante wetgeving.

Conformiteitsbeoordeling: Coördineer het proces van conformiteitsbeoordeling door een aangemelde instantie. Zorg ervoor dat de verpakkingsmachines voldoen aan alle essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voordat ze op de markt worden gebracht.

CE-markering aanbrengen: Zodra de conformiteit is vastgesteld, breng de CE-markering aan op de verpakkingsmachines om aan te geven dat ze voldoen aan de toepasselijke Europese richtlijnen.

Onderhoud van conformiteit: Zorg ervoor dat de verpakkingsmachines blijven voldoen aan de geldende voorschriften door regelmatige audits, updates van technische documentatie en het implementeren van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Advies en training: Bied advies en training aan fabrikanten, exploitanten en onderhoudspersoneel van verpakkingsmachines over de naleving van de geldende regelgeving en veiligheidsnormen, evenals over het veilige gebruik en onderhoud van de machines.

Door deze stappen te volgen, kan een CE specialist ervoor zorgen dat verpakkingsmachines bij Vezet Group voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen en -voorschriften, wat bijdraagt aan de bescherming van gebruikers en het voldoen aan de wettelijke eisen voor het op de markt brengen binnen de Europese Unie.

Door deze stappen te volgen, kan een CE specialist ervoor zorgen dat verpakkingsmachines bij Vezet Group voldoen aan de vereiste veiligheidsnormen en -voorschriften, wat bijdraagt aan de bescherming van gebruikers en het voldoen aan de wettelijke eisen voor het op de markt brengen binnen de Europese Unie.